Stree (Hindi) Movie Poster

Quotes from Stree (Hindi)

Showing all 3 items
    • Rudra: Tumhari Generation Ka Pyaar Hai... First Time Dekha To Love Ho Gaya, Second Time Mein Sub Ho Gaya, Kaha Ja Rahe Hai Hamari Yuva Pedi
    • Bittu: Tumhari Girl Friend Bhootiya Hai Salay
    • Citizen: Usko Sub Ka Naam Kaisai Pata Chal Jata Hai?
    • Rudra: Sub Ka Aadhaarlink Hai Uske Pass
Movie details provided by